Oblikovanje internet strani

Oblikovanje spletnih strani

Faza izdelave spletne strani

Zanimivo

Dejanski postopek oblikovanja spletne strani ne zajema samo enega programerja. V proces je vključenih kar nekaj oseb, od strokovnjaka za optimizacijo internetnih strani, komercialista, grafičnega oblikovalca, mojstra za css in html ter tekstopisca. Seveda na koncu še računalniškega administratorja, ki vaše internetne strani strokovno umesti na spletne serverje. Če manjka le en od potrebnih naštetih členov v zapleteni verigi ljudi, ki se ukvarjajo z novo spletno stranjo, je končni rezultat vprašljiv.

Zaradi današnjega hitrega tempa je izjemno pomembno, da bo nekomu, ki vaše spletno stran pogleda, nemudoma jasno, kaj je vaša dejavnost in kaj mu želite sporočiti. Izjemno pomembno je, da ga unikatna podoba in vsebina strani prepričata v nadaljnje raziskovanje vaših spletnih podstrani. Ravno tako morajo biti na zelo vidnem mestu poudarjeni pomembni podatki in koristne informacije ter pri roki povezave za nadaljnje brskanje in preprosto vzpostavitev kontakta z vami. Že v sami podobi spletnih strani je torej zelo pomembno upoštevati enostavnost iskanja informacij in izločitev odvečnega klikanja, kar se bo odražalo v zadovoljstvu vaše nove stranke, ki se bo na koristne spletne strani rada vračala.

Izdelava besedila za strani je korak, ki sledi vašemu strinjanju z novo grafično podobo vaših novih spletnih strani. Ključen segment celotnega postopka izdelave internet strani je gotovo postopek kodiranja izvorne kode vaše spletne strani. Z uporabo najsodobnejših tehnologij CSS, W3C in XHTML ter s pomočjo naših velikih izkušenj pri oblikovanju spletnih strani, h kodiranju pristopimo strokovno. Statične spletne strani se ne spreminjajo ob vsakem osveževanju spletnega brskalnika. Primerne so še posebej za predstavitev dejavnosti ali storitev, s slikami, teksti, ki se ne spreminjajo dnevno ali celo na vsako uro. Takšna spletna stran je primerna za veliko večino podjetij. Tehnika, ki se uporablja je HTML v povezavi s CSS-om. Za lepšo predstavitev izdelkov ali storitev se lahko uporabijo tudi manjše flash predstavitve, video ali menjavanje slik. Prednosti take izdelave internet strani so v nizki ceni, saj je le-ta nižja od dinamičnih internetnih strani. Potem v URL-ju, ki je statičen, čeprav dobri CMS sistemi za izdelavo spletnih strani, omogočajo tudi to. To je dobro predvsem z vidika indexiranja spletnih strani s strani spletnih iskalnikov, saj je stran, ki je 'statična' lepo zlistana v iskalnikih, medtem ko stran, ki vseskozi spreminja svoj URL, vsakič znova 'pade' ven iz iskalnikov. Posledično je tudi najdenost slabša. Kot že rečeno morajo imeti dobri CMS sistemi to že rešeno.

Programiranje internetnih strani z možnostjo urejanja vsebin strani je namenjena zlasti uporabnikom, ki želijo sami, po svoji želji, opravljati spremembe na lastnih spletnih straneh. Ravno tako je CMS zelo primeren za spletna mesta, kjer se spremembe dogajajo pogosto in se morajo te spremembe na spletu objaviti takoj. Učinkovita optimizacija spletnih strani je izjemnega pomena za dejansko povečanje števila obiskovalcev vsakih spletnih strani. Le skrbno najdene ključne fraze vam bodo prinesle ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki so preusmerjeni na vašo stran z iskalnikov so zagotovo najbolj dobičkonosen obisk spletnih strani, poleg tega, pa je ta obisk tudi brezplačen. Že v prvi fazi postopka izdelave internetnih strani imamo v mislih razporeditev ključnih besed, ki so značilne veše podjetje. Pri zaključku procesa oblikovanja pa v sodelovanju z naročnikom in z uporabo naših posebnih ter našega strokovnega znanja, naredimo še končno optimizacijo spletnih strani za posebej pomembne ključne fraze. Začetna poteza izvedbe celotnega projekta je določitev osnovnega spletnega naslova oziroma spletne domene. Ob sklenitvi dogovora o izdelavi spletnih strani vam najprej povemo kako pravilno izbrati internetni naslov. Z vašim tesnim sodelovanjem ter ob upoštevanju naziva vaše firme, področja dejavnosti s katero se vaša firma ukvarja, skupaj določimo najboljši spletni naslov.

Zadnji del celotnega procesa izdelave, postavitve in optimizacije spletnih strani, je vpis spletnih strani v posebne iskalnike in imenike. Kakovostna prijava izdelanih strani je že všteta v strošek izdelave spletnih strani. Po končani izdelavi spletnih strani in po potrditvi naročnika, da je z našo izvedbo projekta zadovoljen, izdelane spletne strani čimprej prijavimo v vse najpomembnejše svetovne in domače spletne direktorije. Internetno oglaševanje oz. spletni marketing je danes eden najbolj učinkovitih načinov promocije podjetja, storitev, izdelkov ali dejavnosti. Razlogi so različni, eden glavnih pa je predvsem ta, da je spletno oglaševanje cenovno zelo ugodno, predvsem če ga primerjamo z ostalimi načini oglaševanja, kot so radio, tisk ali televizija. Stroški internetnega oglaševanja so odvisni od več parametrov, nekako najpomembnejša pa sta 2. Prvi parameter je razmerje med številom dejanskih prikazov vašega oglasa in izmerjenim številom klikov na ta oglas (CTR). Drugi dejavnik pa je število tistih spletnih obiskovalcev, ki so kliknili na vaš spletni oglas in nato naredili željeno akcijo (nakup, vpis podatkov, ...). Rezultati spletnega marketinga so enostavno merljivi, kar vam zagotavlja takojšen vpogled v smotrnost trenutnega oglaševanja, istočasno pa vam daje možnost hitre prilagoditve parametrov, ki nato zagotovijo še večjo učinkovitost internetnega oglaševanja. Dobra izdelava internet strani je ključna za občutno povečanje števila obiskovalcev vsakih spletnih strani. Le pravilno najdene ključne fraze vam prinesejo ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki so preusmerjeni na vašo spletno stran z iskalnika so zanesljivo najbolj dobičkonosen obisk spletnih strani, poleg tega, pa je ta obisk internet strani tudi popolnoma zastonj. Predloga originalne grafične podobe strani, ki vam jo pošljemo v oceno, vsebuje celotno postavitev google oglaševanje spletnih strani, in sicer glavo strani, testno besedilo, fotografije, menije in nogo. Grafična podoba nakazuje tudi celoten izgled naslovne strani in ostalih podstrani. Po vaši potrditvi predloge nove podobe spletne strani na osnovi vaših morebitnih pripomb izvedemo še dogovorjene popravke. Na koncu, ko to predlogo nove grafične podobe dokončno potrdite, pričnemo z izdelavo vaših strani.

<< Domov